top of page
Search

Nove generacije, novi ljudi


Velike životne prekretnice, iskušenja i novi putevi u naše živote unose dinamiku, nove situacije i nove ljude. Realizacija našeg porodičnog projekta nam je omogućila da se bliže-dublje upoznamo sa brojnim mladim ljudima iz različitih zemalja-kultura što je svojevrsna nagrada sama po sebi. Duh novih generacija zapahnuo me je optimizmom i verom da će buduće generacije znati šta treba da urade sa sobom, svojim životom i životom na planeti Zemlji.

Ipak, put ka boljem je dosta maglovit, nije sasvim jasno kako će one to izvesti, jer je sadašnjost opterećena brojnim dilemama, o kojima govori književnica Jadranka Milenković:

„Pitanje koje se samo od sebe nameće u vremenu veoma brzih promena i gotovo nemogućeg praćenja sve savremenijih tehničkih inovacija kojima ljudsko društvo raspolaže jeste: da li su dostignuća nauke i tehnike danas sredstva uz pomoć kojih je moguće podržati ideju nerepresivne civilizacije – nešto čemu slobodan, humanistički orijentisan čovekov duh odvajkada teži – ili su to naprotiv oruđa u službi interesa neprestane dominacije. Takođe: da li je porast ličnih i seksualnih sloboda u građanskom društvu modernog doba, ukidanje izvesnih tabua i oslobađanje dela potisnute seksualnosti – jedan od načina približavanja savršenom modelu nerepresivnog društva ili i to služi manipulaciji u cilju uspostavljanja novog oblika dominacije u naizgled demokratski i liberalno ustrojenim društvima”.

Sa ovim dilemama smo otvorili “kapije” našim volonterima – putnicima, koji su nahrupili u naš dom iz svih krajeva sveta. I nismo se pokajali. Naprotiv.