top of page
Sumska 1 logoi.png

Upoznaj Šumsku 1

Šumska 1 nudi... 

- Nacionalni park Fruška gora

- Specijalni rezervat prirodne Koviljsko - petrovaradinski rit

Upoznaj Frušku goru

Fuška gora se najbolje može upoznati iz bliza - iz prvog koraka, iza prvog proplanka. Veliki broj obeleženih pešačkih staza nam pruža priliku da osetimo i razumemo bogatstvo biljnog i životinjskog sveta i kulturnog nasleđa.

Upoznaj Koviljsko - petrovaradinski rit

Vojvodina, od postanja velika ravnica ispresecana velikim rekama (Dunav, Tisa, Sava). Na dodiru ravničarskih reka i priobalja od uvek su postojala plavna područja, prave riznice biljne i životinjske raznovrsnosti, ritovi. Takav je i Koviljsko petrovaradinski rit.

Mozaik šuma, mrtvaja, livada i bara sa mnogobrojnom faunom ptica (172 vrste) među kojom se ističe prisustvo najveće evropske ptice grabljivice – orla belorepana...Ova vodena i vlažna područja prate tok velike evropske reke Dunava.

bottom of page