List po list - drvo.

Drvo po drvo – šuma.

Reč po reč – priča.

Na kraju priče – tačka.

Iza tačke – nova priča.

Priča po priča – blog.